Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs przyrodniczy

III Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych woj. śląskiego oraz opolskiego

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie we współpracy z naszym nadleśnictwem organizuje III Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów kl. IV-VI Szkół Podstawowych woj. śląskiego oraz opolskiego.

Patronem honorowym jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Pan Waldemar Pańczyk.

CELE KONKURSU

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów,

- upowszechnienie wiedzy uczniów o gatunkach ptaków występujących na terenie Nadleśnictwa Rudziniec,

- wyeksponowanie roli ptaków w ekosystemie,

- zwrócenie uwagi na zagrożenia i sposoby ochrony ptaków,

- motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności biologicznych,

- rozwijanie nawyku obcowania z przyrodą,

- budowanie wrażliwości ekologicznej,

- utrwalanie właściwego zachowania w środowisku naturalnym,

- wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych,

- wdrażanie do pracy samokształceniowej.

 

Szczegóły, regulamin oraz harmonogram konkursu znajduje się do pobrania poniżej.

Dodatkowo do pobrania poniżej znadują się materiały informacyjne obejmujące tematykę ptaków.

Informacje można równiez pobrać ze strony: https://www.medianauka.pl/ciekawostki-o-ptakach

 

Zachęcamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w konkursie oraz o rozpowszechnienie niniejszej informacji.