Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs przyrodniczy

Nadleśnictwo Rudziniec informuje o konkursie przyrodniczym „Przyroda Polska”.

Konkurs przyrodniczy dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Pniowie. Patronatem zostało Nadleśnictwo Rudziniec, Burmistrz Toszka oraz Starosta Gliwicki.

Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów

- kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody ze szczególnym  uwzględnieniem  

  ekosystemów  leśnych i łąkowych

-wzrost świadomości znaczenia roślin jako źródła tlenu i różnorodności biologicznej

- uwrażliwienie na piękno przyrody

- poznanie przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska a także sposobów   

  ochrony przyrody

- rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce poprzez rozpoznawanie

  gatunków organizmów rodzimych zarówno popularnych jak i będących pod ochroną.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz pozostałymi informacjami znajduje się do pobrania poniżej.

Zachęcamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w konkursie!

Materiały do pobrania