Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie przedstawicieli urzędów gmin i kół łowieckich poświęcone tematyce nowelizacji Ustawy Prawo łowieckie

W związku z wejściem w życie z dniem 01.04.2018 r. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w dniu 17.04.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec przeprowadzone zostało spotkanie poświęcone szczególnie tematyce szacowania szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie wprowadziła istotne zmiany w kwestii szacowania szkód, nakładając określone obowiązki na gminy (organizacja szacowania) i nadleśnictwa (organ odwoławczy). Jednocześnie na chwilę obecną brak jest znowelizowanych przepisów wykonawczych do tematyki szacowania szkód. Ich opracowanie i wprowadzenie do prawa powszechnego prawdopodobnie może pomóc  w wielu kwestiach.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: gmin zlokalizowanych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Rudziniec jak i kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie.

Spotkanie umożliwiło przedyskutowanie kilku tematów dotyczących w/w stron. Była to też okazja do poznania się osób odpowiedzialnych za sprawy szacowania szkód łowieckich, a tym samy do wymiany doświadczeń, ustalenie formy przepływu informacji. Działania te mają na celu zapewnienie sprawnego i szybkiego przepływu informacji oraz skrócenie czasu pomiędzy zgłoszeniem i szacowaniem szkody łowieckiej.