Lista aktualności Lista aktualności

Zgłoszenia szkód w uprawach rolnych + film instruktażowy

Zgłoszenia szkód od zwierzyny na terenie upraw rolnych lub w płodach rolnych, znajdujących się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe" tj. obwodów łowieckich nr 85 (opolski) oraz 107 (śląski), należy od dnia 23.08.2018 r. kierować pisemnie na poniższe dane:

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec

Ul. Leśna 7

44-160 Rudziniec

Fax. 032 300 81 60

 Nadleśnictwo Rudziniec jako zarządca obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia nr 85 oraz 107, wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP "Gajdowe" informuje, że właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa zgłoszenie szkody poprzez wniosek o szacowanie (zgodnie z danymi określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo łowieckie).

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w swojej treści szczególnie takie dane jak:

1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.

2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody.

3. Wskazanie rodzaju uszkodzenia uprawy lub płodu rolnego.

Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie umożliwiającym zespołowi określenie w terenie rozmiaru szkody.

W terminie do 7 dni szkoda zostanie oszacowana przez zespół składający się z: przedstawiciela zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda oraz przedstawiciela właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody ośrodka doradztwa rolniczego.

Celem ułatwienia dokonywania zgłoszenia poniżej do pobrania druk.

Dodatkowo poniżej znajduje się ogólno dostępny film, dotyczący procedury szacowania szkód od zwierzyny na terenie gruntów rolnych, wykonany przez PGL Lasy Państwowe - „Szacowanie szkód łowieckich - film instruktażowy dla zespołów szacujących szkody łowieckie i nadleśnictw”.

Kliknij tutaj aby wyświetlić film.

 

Materiały do pobrania