Asset Publisher Asset Publisher

Okresowy zakaz wstępu do lasu

Leśnictwa Trachy, Sierakowice oraz Proboszczowice. Od dnia 12.03.2019 r.

W trosce o bezpieczeństwo osób postronnych, w związku z uszkodzeniem drzewostanów przez huraganowy wiatr jaki wystąpił w marcu br., Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec wprowadza z dniem 12.03.2019 r. okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Decyzja Kierownika jednostki obejmuje powierzchnie w następujących leśnictwach:

- Trachy (wszystkie oddziały),

- Sierakowice (oddziały 733-737, 744-748, 755-760, 767-769, 775-777, 782-783, 787-790),

- Proboszczowice (oddziały 147-151).

Celem ułatwienia lokalizacji powierzchni objętych okresowym zakazem do lasów w załączeniu znajduje się plik graficzny obrazujący przedmiotowe tereny (WAŻNE).

Zakaz wstępu obowiązuje do odwołania.

Prosimy uprzejmie o wyrozumiałość. Po uporządkowaniu powierzchni objętych okresowym zakazem wstępu do lasu zostanie zamieszczona stosowna informacja na stronie korporacyjnej naszej jednostki.