Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w Powiecie Gliwickim.

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że w związku z brakiem aktualnej dokumentacji urządzeniowej (uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu),  wszelkie sprawy związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi prowadzi  Starosta Powiatu Gliwickiego.


Państwowy Monitoring Środowiska

                Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020, będą prowadzone prace badawcze w lasach wszystkich form własności. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności, w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Więcej informacji:

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/277-nowy-program-pms-zatwierdzony

 


Osoba do kontaktu ws. lasów niepaństowych

Pracownikiem odpowiedzialnym w Nadleśnictwie Rudziniec za nadzór nad lasami niepaństwowymi jest:

Agnieszka Polowczyk

tel.: 032 300 81 58

e-mail: agnieszka.polowczyk@katowice.lasy.gov.pl