Asset Publisher Asset Publisher

Akcja sprzątania śmieci w Lesie Dąbrowa

Dnia 6 kwietnia b.r. Seniorzy z Klubu Seniora AS w Gliwicach, działającego przy Radzie Osiedla Stare Gliwice, podjęli inicjatywę oczyszczania ze śmieci Lasu Dąbrowa w Gliwicach. Dzięki tej spontanicznej akcji nazbierali 23 worki odpadów, za co serdecznie im dziękujemy.

Cieszymy się, że dobro środowiska przyrodniczego i jego niepowtarzalna estetyka leży na sercu nie tylko nas, leśników, ale także ludzi korzystających z efektów naszej pracy – LASU. Doceniając postawę Seniorów z Gliwic, zwracamy się z gorącą prośbą, aby udając się do lasu, czy to w celach rekreacyjnych czy poznawczych, zabrać ze sobą zajmujący przecież niewiele miejsca - worek na odpady. Nasz przykład uświadomi innym jak należy zachowywać się obcując z przyrodą.

Tylko razem możemy być autorami sukcesu, jakim będzie czyste otoczenie i piękna przyroda.