Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring zmian zidentyfikowanych obszarów leśnych o szczególnych walorach ochronnych HCVF

Informacje na temat lasów HCVF (kliknij tutaj):

- podstawy prawne,

- monitoring lasów HCVF,

- monitoring ochrony strefowej ptaków,

- mapa interaktywna RDLP Katowice.

 

Bezpośrednie przekierowanie do interaktywnej mapy RDLP Katowice (kliknij tutaj)

 

PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE „ŚLĄSKIEGO KATYNIA"

30.06.2016 | PAWEŁ KALETA

W związku z prowadzonymi pracami porządkowymi na terenie "Śląskiego Katynia" (Leśnictwo Centawa oddz. 10 n 00, f 00) Nadleśnictwo Rudziniec ma zamiar usunąć zamierające i suche drzewa oraz pojedyncze gałęzie, aby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających to miejsce oraz odbywających się tam rocznicowym zgromadzeniom.

 

                                                                                                     Podpisał:

                                                                                                     Jan Spałek

                                                                                                     Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec