Łowiectwo

Podsumowanie spotkania z dnia 27.06.2017 r. ws. bieżących zagadnień związanych z gospodarką łowiecką na terenie OHZ LP „Gajdowe”.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w Powiecie Gliwickim.