Wydawca treści Wydawca treści

Termin zabiegu chemicznego

W dniach 04-10.05.2018 r., prowadzona będzie akcja zwalczania chrabąszcza majowego z wykorzystaniem oprysku chemicznego

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że w dniach 04-10.05.2018 r., będzie prowadzić akcję zwalczania chrabąszcza majowego z wykorzystaniem oprysku samolotowego i oprysku naziemnego. Do opryskiwania użyty zostanie preparat MOSPILAN 20 SP, w dawce 0,4 kg / 1ha. Zgodnie z etykietą: okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy. Karencja dla środka w odniesieniu dla runa leśnego wynosi 14 dni, dlatego teren na którym zostanie przeprowadzony zabieg, zostanie oznaczony tablicami informacyjnymi, w szczególności na wylotach dróg.


Informacja - zabieg chemiczny

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że w miesiącu maju bieżącego roku planuje przeprowadzić zabieg chemicznego zwalczania chrabąszczy na terenach leśnych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa na terenie Powiatu Strzeleckiego, Gmina Ujazd, przy użyciu sprzętu naziemnego i agrolotniczego.

INFORMACJA WS. TERMINU ZABIEGU CHEMICZNEGO - (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Zastosowany zostanie insektycyd Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha.

Zgodnie z etykietą środka okres prewencji (okres zapobiegający zatruciu) dla ludzi zwierząt i pszczół – NIE DOTYCZY. Natomiast okres karencji, (czyli okres od dnia wykonania zabiegu do zbioru) dla owoców runa leśnego wynosi 14 dni. Nadleśnictwo Rudziniec będzie prowadzić tak zwane obserwacje rójki chrabąszcza, po to by ustalić optymalny termin dokonania oprysku. Ponieważ termin wyznacza się na podstawie dojrzałości jaj, które mają być złożone przez samice chrabąszcza, informację o dniach przeprowadzenia zabiegu - Nadleśnictwo Rudziniec zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu przeprowadzenia zabiegu (na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu). Nadleśnictwo Rudziniec sugeruje, aby na okres dokonywania zabiegu wywieźć pasieki z obszaru dokonywania oprysku.

Na terenie leśnictwa Nogowczyce, chrabąszcze wyrządzają szkody przede wszystkim na uprawach leśnych, podgryzając korzenie najmłodszych drzewek, doprowadzając często do ich usychania. Posiadacze przydomowych ogródków, działek lub pół, mogą zaobserwować szkody w uprawach ziemniaków, chętnie zjadanych przez tego owada. Warto przyjrzeć się ziemi, w której chcemy posadzić drzewo owocowe, w trakcie kopania dołu. Jeżeli znajdziemy w niej białe, „tłuste” pędraki, możemy podejrzewać, że posiadamy w swoim ogródku chrabąszcza.

W celu ograniczenia szkód wyrządzanych na terenach leśnych, Nadleśnictwo Rudziniec planuje przeprowadzić oprysk.


Działania monitoringowe

Działania monitoringowe:

- uszkodzeń o charakterze biotycznym (informacje do pobrania poniżej)

- uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby (informacje do pobrania poniżej).

 

Jednocześnie podajemy do wiadomości, że wszystkie informacje dotyczące monitoringu stanu lasu umieszczane są na stronie internetowej RDLP w Katowicach - w zakładce "Nasza praca" - "Certyfikaty" - "Materiały do pobrania" - "Monitoring". Bezpośredni linkt: 

http://www.katowice.lasy.gov.pl/certyfikaty#p_101_INSTANCE_kCS6

lub klinknij tutaj.

 


Ochrona lasu

Przyczyną zagrożeń środowiska przyrodniczego są równoczesne oddziaływania różnych czynników o charakterze naturalnym bądź antropogenicznym na naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Na gruntach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec wiele z nich pośrednio lub bezpośrednio może wiązać się z realizowaną na nich gospodarką leśną. Do najbardziej istotnych problemów ochrony środowiska w Nadleśnictwie Rudziniec należą:

·         Sukcesja drzew i krzewów, powodująca zarastanie cennych terenów nieleśnych znajdujących się na gruntach w zarządzie nadleśnictwa,

·         Zagrożenia powodowane przez czynniki atmosferyczne, w tym wahania poziomu wód i długotrwałe susze. Na zagrożenia tego typu najbardziej narażone są drzewostany wzrastające na siedliskach wilgotnych, lukowate, przerzedzone, jednogatunkowe, zaniedbane pod względem pielęgnacyjnym (niebezpieczne jest gwałtowne rozluźnienie zwarcia w drzewostanach nietrzebionych). Problem deficytu wody jest też istotny w możliwościach ochrony terenów torfowiskowych, których na terenie Nadleśnictwa Rudziniec jest stosunkowo niewiele,

·         Zagrożenia powodowane przez choroby grzybowe, szkodniki owadzie i przez zwierzynę. Problem ten jest poważny na terenie nadleśnictwa i rzutuje na skuteczną realizację celów ochrony przyrody. Do najpoważniejszych patogenów należy grzyb wywołujący zespół chorobowy jesiona wyniosłego. Jego obecność weryfikuje na gruncie możliwość wprowadzania jesiona w trakcie zabiegów odnowień czy też możliwość utrzymania danego drzewostanu bez zabiegów gospodarczych,

·         Zagrożenia pożarowe;

·         Niedostateczny stan wiedzy w zakresie występowania i stanowisk chronionych roślin, grzybów i zwierząt w granicach obszarów chronionych. Brak wiedzy na temat lokalizacji cennych komponentów środowiska naturalnego może być przyczyną niezamierzonego zakłócenia dotychczasowych warunków ich bytowania lub zniszczenia pojedynczych stanowisk w trakcie realizowanych zadań z zakresu gospodarki leśnej.