Wydawca treści

Oferta dla myśliwych

Szczegóły dotyczące oferty łowieckiej na sezon 2016/2017 w OHZ Gajdowe

Cennik stawek detalicznych za tusze dziczyzny

Od dnia 29.11.2016 r. tusze dziczyzny z terenu OHZ Gajdowe odstąpione na użytek własny rozliczane są wg następujących stawek:

Klasa tuszy

Jeleń

Sarna

Dzik

Klasa I

10,00 zł netto/kg 19,00 zł netto/kg

7,00 zł netto/kg

Klasa II

8,00 zł netto/kg 15,00 zł netto/kg

6,00 zł netto/kg

Klasa III

Stawka jak za II kl. Stawka jak za II kl.

Stawka jak za II kl.

 

Punkty skupu tusz dla OHZ Gajdowe

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że punkty skupu do których należy dostarczyć pozyskane tusze dziczyzny z terenu OHZ Gajdowe znajdują się w miejscowościach:

- Chechło, ul. Na zakręcie 2

- Płużnica, ul. Strzelecka 16

Oferta łowiecka na sezon 2016/2017

Nadleśnictwo Rudziniec podaje do wiadomości ofertę cenową z pełnym zakresem świadczeń na sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych ważny od
1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 r.

Oferta cenowa z pełnym zakresem świadczeń znajduje się do pobrania poniżej.

W przypadku świadczenia z ograniczonym zakresem określa się nieponiesione przez zarządcę OHZ LP koszty na poziomie 65% cen zawartych w ofercie cenowej z pełnym zakresem świadczeń. Ograniczone świadczenie może być kierowane wyłącznie do myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, znających łowisko i dających gwarancję prawidłowego wykonania polowania. Obejmuje ono wyłącznie wydanie dokumentów uprawniających do wykonywania polowania oraz udostępnienie łowiska w celu wykonywania polowania, bez angażowania sił i środków zarządcy OHZ.

Materiały do pobrania