Wydawca treści Wydawca treści

Zdrowa żywność z Polskich Lasów

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że na terenie zarządzanego OHZ LP "Gajdowe" wprowadzony zostanie projekt rozwojowy pn.: "Zdrowa żywność z Polskich Lasów". Więcej informacji przedmiotowego projektu znajdują się poniżej.

Obecnie dokonano wyboru producenta mającego zapewnić odpowiednią chłodnię kontenerową stanowiącą punkt sprzedaży bezpośredniej dziczyny (PSBD) z terenu zarządzanego OHZ-tu LP "Gajdowe". Dodatkowo trwają formalności legalizacyjne umożliwiających prowadzenie PSBD.

 

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Kierownik projektu

Kazimierz Szabla

Opis ogólny projektu

Projekt „Zdrowa żywność z Polskich Lasów” jest działaniem rozwojowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe mającym na celu promocję żywności pochodzącą z terenów leśnych.

Zasady ogólne realizacji projektu

      Projekt realizowany będzie w kooperacji DGLP i zakładów PGL LP (wybrane OHZ i Nadleśnictwa przy współudziale odpowiednich RDLP, gospodarstw rybackich, zakładów o zasięgu regionalnym, ORWLP Bedoń, ZILP, CILP, a także przy wsparciu ośrodków naukowo badawczych. W niezbędnych przypadkach wsparcia udzielać będą odpowiednie jednostki naukowo-badawcze oraz stowarzyszenia i organizacje.

Wszystkie jednostki LP zobowiązane są do świadczenia wzajemnej pomocy dla osiągnięcia celów projektu. Projekt również obejmuje konsultacje i wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PGL LP oraz koordynację działań w zakresie opracowania standardów oraz kampanii promocyjnej „Zdrowa żywność z Polskich Lasów”

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa:  Kazimierz Szabla

                - tel.:  +48 604 071 799

                - e-mail:  kazimierz.szabla@katowice.lasy.gov.pl

               - Osoba kontaktowa:  Krzysztof Lysik

                - tel.:  +48 602 651 107

                - e-mail:  krzysztof.lysik@katowice.lasy.gov.pl

 

Więcej informacji nt. wdrażanych projektów rozwojowych znajdą Państwo pod linkiem: http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe