Wydawca treści Wydawca treści

Zdrowa żywność z Polskich Lasów

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że na terenie zarządzanego OHZ LP "Gajdowe" wprowadzony zostanie projekt rozwojowy pn.: "Zdrowa żywność z Polskich Lasów". Obecnie trwają prace wdrożeniowe. Więcej informacji przedmiotowego projektu znajdują się poniżej.

 

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Kierownik projektu

Kazimierz Szabla

Opis ogólny projektu

Projekt „Zdrowa żywność z Polskich Lasów” jest działaniem rozwojowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe mającym na celu promocję żywności pochodzącą z terenów leśnych.

Zasady ogólne realizacji projektu

      Projekt realizowany będzie w kooperacji DGLP i zakładów PGL LP (wybrane OHZ i Nadleśnictwa przy współudziale odpowiednich RDLP, gospodarstw rybackich, zakładów o zasięgu regionalnym, ORWLP Bedoń, ZILP, CILP, a także przy wsparciu ośrodków naukowo badawczych. W niezbędnych przypadkach wsparcia udzielać będą odpowiednie jednostki naukowo-badawcze oraz stowarzyszenia i organizacje.

Wszystkie jednostki LP zobowiązane są do świadczenia wzajemnej pomocy dla osiągnięcia celów projektu. Projekt również obejmuje konsultacje i wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PGL LP oraz koordynację działań w zakresie opracowania standardów oraz kampanii promocyjnej „Zdrowa żywność z Polskich Lasów”

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa:  Kazimierz Szabla

                - tel.:  +48 604 071 799

                - e-mail:  kazimierz.szabla@katowice.lasy.gov.pl

               - Osoba kontaktowa:  Krzysztof Lysik

                - tel.:  +48 602 651 107

                - e-mail:  krzysztof.lysik@katowice.lasy.gov.pl

 

Więcej informacji nt. wdrażanych projektów rozwojowych znajdą Państwo pod linkiem: http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe